Om Sahlén Arkitektur

Sahlén Arkitektur grundades 2003 under namnet Patric Sahlén Arkitektur & Design. Verksamheten drevs under de första 7 åren som en Enskild Firma för att 2010 ombildas till ett Aktie Bolag. Namnet kortades till Sahlén Arkitektur AB i samband med ändringen av bolagsform för att passa den verksamhet som vuxit fram.

Patric Sahlén startade sitt företag under sin studietid vid Konstfack där han studerade på Institutionen för Inredningsarkitektur och Möbeldesign. Studierna på magisterprogramet avslutades 2007.

I dagsläget består Sahlén Arkitekturs kunder av såväl privatpersoner som mindre till medelstora företag. Uppdragen har en bred spännvidd, det rör sig om allt från inredningsdetaljer och ombyggnad av hela kontor till ritningar och bygglov av tillbyggnader och hela hus. Sahlén Arkitektur har när tillfälle erbjudits agerat projektledare vid om och nybyggnation. Vi har erfarenhet från hela byggprocessen med flertalet täta samarbeten med byggföretag genom åren, en erfarenhet som är till stor nytta vid skapandet av nya arkitektoniska objekt.

Sahlén Arkitektur arbetar utifrån en helhet och har arbetat upp en bra strategi för att ta tillvara kundens önskemål och visioner samtidigt som de använder sin professionella sida till att vägleda. Han lägger stor vikt vid en bra och nära kundkontakt.

Företag

Företagare erbjudes högkvalitativ hjälp på ett personligt plan. Oavsett om det rör sig om ett bygglov för ombyggnad eller nyproduktion av en fastighet kommer arbetet att vara tätt och personligt. Vid inredningsuppdrag läggs stor vikt läggs vid uppdragsgivarens önskemål och värderingar för att möjliggöra förväntad kvalite och trivselfaktor i miljön.

Sahlen Arkitektur AB har även erfarenhet och vana att leda projektering av ombyggnationer. Vi har inrett och projekterat flertalet kontor. När det gäller om och nybyggnation så arbetar vi bara med seriösa företag och underkonsulter som är väletablerade inom sina respektive områden.

Privatpersoner

Ca 70 % av Sahlén Arkitekturs verksamhet utgörs av privatkunder. Vi ritar allt från små tillbyggnader och komplementbyggnader till hela bostäder. Vi arbetar tätt med kunden och ser oss som ett verktyg för att förverkliga era drömmar och visioner.

Vi arbetar med digital cad-teknik där allt ritas i 3D-modell. Detta gör att vi i ett tidigt skede kan visualisera det som ännu inte är byggts eller existerar. 3D-visualiseringen är ett uppskattat hjälpmedel som underlättar förståelsen för hur olika miljöer kommer att se ut. Ur modellen tar man sedan ut de ritningar man behöver för respektive projekt.

Nedan ser ni exempel på vad vi kan erbjuda.

  • Skisser
  • Inredningsförslag
  • Bygglov
  • Upphandlingsunderlag med ritningar, rumsbeskrivningar, köksuppställningar och fönsteruppställningar.
  • Bygghandlingar vid nyproduktion
  • Kontakter med underkonsulter tex konstruktör och kontrollansvarig
  • Projektering av om- och nybyggnad

Sahlén Arkitektur AB har ett gediget kontaktnät med duktiga och seriösa entreprenörer och underkonsulter.